Máy Bơm Chìm Kaiquan WQ

Tìm mua Máy bơm kaiquan máy bơm hướng trục trục đứng giá rẽ nhất
MODEL CÔNG SUẤT (kW) ĐƯỜNG KÍNH XẢ (mm) LƯU LƯỢNGMAX (m3/h) CỘT ÁP MAX (m) GIÁ BÁN CHƯA VAT
BƠM AUTO COUPLING CO NỐI  CHÂN ĐẾ 
65WQ40-40-11 11 DN65 40 40      41,043,000       3,820,000     1,600,000       1,160,000
65WQ50-46-15 15 DN65 50 46      42,906,000       3,820,000     1,600,000       1,160,000
80WQ70-30-11 11 DN80 70 30      41,394,000       4,580,000     1,740,000       1,210,000
80WQ80-34-15 15 DN80 80 34      43,257,000       4,580,000     1,740,000       1,210,000
80WQ70-48-18.5 18.5 DN80 70 48      57,013,500       4,580,000     1,740,000       1,210,000
80WQ80-53-22 22 DN80 80 53      58,593,000       4,580,000     1,740,000       1,210,000
100WQ90-25-11 11 DN100 90 25      47,212,500       5,930,000     2,270,000       1,540,000
100WQ100-30-15 15 DN100 100 30      49,291,500       5,930,000     2,270,000       1,540,000
100WQ120-31-18.5 18.5 DN100 120 31      58,120,500       5,930,000     2,270,000       1,540,000
100WQ130-33-22 22 DN100 130 33      59,727,000       5,930,000     2,270,000       1,540,000
150WQ160-15-11 11 DN150 160 15      53,031,000     12,800,000     2,950,000       1,920,000
150WQ200-16-15 15 DN150 200 16      55,339,500     12,800,000     2,950,000       1,920,000
150WQ200-20-18.5 18.5 DN150 200 20      64,600,500     12,800,000     2,950,000       1,920,000
150WQ200-25-22 22 DN150 200 25      68,920,500     12,800,000     2,950,000       1,920,000
200WQ280-11-11 11 DN200 280 11      56,514,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ300-13-15 15 DN200 300 13      62,548,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ300-16-18.5 18.5 DN200 300 16      67,840,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ300-18-22 22 DN200 300 18      72,390,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ380-7-11 22 DN200 380 7      61,927,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ400-8-15 15 DN200 400 8      64,384,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ500-8-18.5 18.5 DN200 500 8      69,676,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ520-10-22 22 DN200 520 10      74,239,500     14,020,000                 –         2,440,000
250WQ370-8-11 11 DN250 370 8      63,696,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ400-10-15 15 DN250 400 10      66,234,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ500-10-18.5 18.5 DN250 500 10      71,674,500     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ500-12-22 22 DN250 500 12      76,372,500     24,170,000                 –         2,660,000
300WQ650-6-15 15 DN300 650 6    111,407,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ700-7-18.5 18.5 DN300 700 7    113,445,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ750-8-22 22 DN300 750 8    115,119,500     28,990,000                 –         4,110,000
350WQ900-4-15 15 DN350 900 4    172,508,000     43,860,000                 –         5,980,000
350WQ1050-4-18.5 18.5 DN350 1050 4    172,616,000     43,860,000                 –         5,980,000
350WQ1150-5-22 22 DN350 1150 5    179,312,000     43,860,000                 –         5,980,000
100WQ120-50-30 30 DN100 120 50      97,513,500       6,630,000                 –         1,540,000
100WQ135-56-37 37 DN100 135 56    109,922,000       6,630,000                 –         1,540,000
100WQ165-39-30 30 DN100 165 39    101,023,500       6,630,000                 –         1,540,000
100WQ185-42-37 37 DN100 185 42    105,143,000       6,630,000                 –         1,540,000
150WQ160-38-30 30 DN150 160 38    109,584,500     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ160-40-30 30 DN150 160 40    109,584,500     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ160-42-30 30 DN150 160 42    106,844,000     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ250-26-30 30 DN150 250 26    109,355,000     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ250-28-30 30 DN150 250 28    111,285,500     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ220-45-45 45 DN150 220 45    119,237,000     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ245-48-55 55 DN150 245 48    129,929,000     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ295-56-75 75 DN150 295 56    198,293,000     12,800,000                 –         1,920,000
150WQ330-60-90 90 DN150 330 60    203,949,500     12,800,000                 –         1,920,000
200WQ330-20-30 30 DN200 330 20    111,758,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ360-22-30 30 DN200 360 22    111,758,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ400-24-37 37 DN200 400 24    113,837,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ400-28-45 45 DN200 400 28    130,928,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ440-31-55 55 DN200 440 31    134,357,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ600-33-75 75 DN200 600 33    197,145,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ570-39-90 90 DN200 570 39    204,732,500     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ480-60-132 132 DN200 480 60    312,503,000     14,020,000                 –         2,440,000
200WQ520-67-160 160 DN200 520 67    321,723,500     14,020,000                 –         2,440,000
250WQ650-12-30 30 DN250 650 12    122,612,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ650-15-37 37 DN250 650 15    124,839,500     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ650-18-45 45 DN250 650 18    137,934,500     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ650-22-55 55 DN250 650 22    150,341,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ600-30-75 75 DN250 600 30    211,550,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ600-34-90 90 DN250 600 34    216,842,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ600-40-110 110 DN250 600 40    317,498,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ650-40-110 110 DN250 650 40    317,498,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ675-42-110 110 DN250 675 42    317,498,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ770-43-132 132 DN250 770 43    327,150,500     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ880-46-160 160 DN250 880 46    353,219,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ550-70-185 185 DN250 550 70    388,035,500     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ600-75-200 200 DN250 600 75    426,335,000     24,170,000                 –         2,660,000
250WQ650-80-220 220 DN250 650 80    468,468,500     24,170,000                 –         2,660,000
300WQ700-11-30 30 DN300 700 11    165,191,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ700-14-37 37 DN300 700 14    174,155,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ800-15-45 45 DN300 800 15    182,592,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ900-17-55 55 DN300 900 17    192,002,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ930-20-75 75 DN300 930 20    214,898,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ950-24-90 90 DN300 950 24    228,924,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1000-22-90 90 DN300 1000 22    219,042,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1200-24-110 110 DN300 1200 24    320,711,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1200-27-132 132 DN300 1200 27    334,899,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1300-30-160 160 DN300 1300 30    359,523,500     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1000-35-132 132 DN300 1000 35    336,371,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1050-40-160 160 DN300 1050 40    389,480,000     28,990,000                 –         4,110,000
300WQ1200-37-185 185 DN300 1200 37    456,602,000     28,990,000                 –    
300WQ1400-37-200 200 DN300 1400 37    462,258,500     28,990,000                 –    
300WQ1400-42-220 220 DN300 1400 42    487,004,000     28,990,000                 –    
300WQ1400-49-250 250 DN300 1400 49    500,301,500     28,990,000                 –    
300WQ1400-52-280 280 DN300 1400 52    511,439,000     28,990,000                 –    
350WQ900-9-30 30 DN350 900 9    173,615,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1200-8-37 37 DN350 1200 8    183,065,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1200-10-45 45 DN350 1200 10    191,948,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1300-12-55 55 DN350 1300 12    201,843,500     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1150-16-75 75 DN350 1150 16    287,190,500     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1400-15-90 90 DN350 1400 15    317,741,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1750-16-110 110 DN350 1750 16    344,484,500     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1800-20-132 132 DN350 1800 20    360,630,500     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1600-38-220 220 DN350 1600 38    695,525,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1600-40-250 250 DN350 1600 40    748,391,000     44,860,000                 –         5,980,000
350WQ1900-40-280 280 DN350 1900 40    755,816,000     44,860,000                 –         5,980,000
400WQ1300-6-30 30 DN400 1300 6    209,052,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1350-7-37 37 DN400 1350 7    213,831,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1500-8-45 45 DN400 1500 8    230,396,000     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1500-10-55 55 DN400 1500 10    236,849,000     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1650-13-75 75 DN400 1650 13    308,493,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1800-13-90 90 DN400 1800 13    336,519,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2100-14-110 110 DN400 2100 14    361,616,000     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2400-15-132 132 DN400 2400 15    365,463,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1600-25-160 160 DN400 1600 25    519,714,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1800-28-185 185 DN400 1800 28    527,733,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ1800-31-200 200 DN400 1800 31    567,612,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2200-18-160 160 DN400 2200 18    518,796,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2400-20-185 185 DN400 2400 20    528,732,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2500-22-200 200 DN400 2500 22    568,638,500     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2250-23-220 220 DN400 2250 23    745,583,000     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2500-26-250 250 DN400 2500 26    766,400,000     45,660,000                 –         7,480,000
400WQ2500-30-280 280 DN400 2500 30    770,909,000     45,660,000                 –         7,480,000
500WQ2300-8-75 75 DN500 2300 8    488,759,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ2300-10-90 90 DN500 2300 10    501,854,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ2900-10-110 110 DN500 2900 10    523,845,500     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3000-11-132 132 DN500 3000 11    541,895,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3300-13-160 160 DN500 3300 13    602,429,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3000-13-160 160 DN500 3000 13    553,788,500     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3050-15-185 185 DN500 3050 15    564,467,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3050-18-200 200 DN500 3050 18    625,757,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ2800-20-220 220 DN500 2800 20    737,982,500     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ2900-22-250 250 DN500 2900 22    769,397,000     61,780,000                 –       12,890,000
500WQ3000-26-280 280 DN500 3000 26    832,766,000     61,780,000                 –       12,890,000
600WQ3000-6-75 75 DN600 3000 6    533,822,000   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ3200-7-90 90 DN600 3200 7    550,548,500   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ3600-8-110 110 DN600 3600 8    594,180,500   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ3800-9-132 132 DN600 3800 9    616,415,000   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ3900-12-185 185 DN600 3900 12    678,933,500   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ4100-13-200 200 DN600 4100 13    693,621,500   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ4300-14-220 220 DN600 4300 14    790,241,000   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ4600-15-250 250 DN600 4600 15    807,791,000   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ4800-16-280 280 DN600 4800 16    825,368,000   101,230,000                 –       18,770,000
600WQ5000-16-315 315 DN600 5000 16    866,394,500   101,230,000                 –       18,770,000
0979 56 90 91