Máy bơm Nước Teco

Showing all 13 results

Bảng giá Máy Bơm Nước Teco:

Xem thêm tại đây: 

Model Công suất
(Hp)
Điện áp
(V/Hz)
Lưu lượng max  (M3/H) Cột áp max (m) Họng xả
(mm)
 Đơn giá chưa VAT 
G30-25-2P-0.5HP 0.5HP 380 2.0-2.5-.3.0 15.0-13.0-12.0 25           6,980,000
G31-40-2P-1HP 1HP 380 7.2-9.0-10.8 13.0-11.5-10.5 40           8,810,000
G31-50-2P-1HP 1HP 380 12.8-16.0-19.2 9.5-8.0-7.0 50           9,150,000
G32-40-2P-2HP 2HP 380 8.8-11.0-13.2 17.5-16.0-14.0 40         10,100,000
G32-50-2P-2HP 2HP 380 8.8-12.5-16.3 21.5-20.0-17.8 50         10,190,000
G32-65-2P-2HP 2HP 380 16.8-21.0-25.2 16.5-15.0-13.0 65         11,200,000
G33-50-2P-3HP 3HP 380 9.4-11.7-14.0 29.5-28.0-25.0 50         11,750,000
G33-65-2P-3HP 3HP 380 16.0-22.3-29.0 20.0-18.0-14.0 65         11,600,000
G33-80-2P-3HP 3HP 380 32.0-40.0-46.0 16.0-12.0-10.0 80         12,630,000
G35-50-2P-5HP 5HP 380 9.4-11.7-13.0 46.0-44.0-40.0 50         15,290,000
G35-65-2P-5HP 5HP 380 20.0-25.0-30.0 34.0-32.0-28.0 65         15,310,000
G35-80-2P-5HP 5HP 380 35.8-44.7-53.6 18.0-16.0-14.0 80         15,560,000
G35-100-2P-5HP 5HP 380 56.0-70.0-84.0 13.5-12.0-10.0 100         16,720,000
G37-50-2P-7.5HP 7.5HP 380 10.0-12.5-15.0 52.0-50.0-47.0 50         19,540,000
G37-65-2P-7.5HP 7.5HP 380 17.4-21.7-26.0 40.5-38.0-34.0 65         20,300,000
G37-80-2P-7.5HP 7.5HP 380 34.6-43.3-52.0 26.0-24.0-21.0 80         20,920,000
G37-100-2P-7.5HP 7.5HP 380 68.0-85.0-102.0 17.5-16.0-14.0 100         20,930,000
G310-50-2P-10HP 10HP 380 9.4-11.7-13.0 72.0-70.0-66.0 50         23,630,000
G310-65-2P-10HP 10HP 380 20.0-25.0-30.0 51.5-50.0-47.0 65         23,640,000
G310-80-2P-10HP 10HP 380 32.0-40.0-48.0 38.0-36.0-33.0 80         23,220,000
G310-100-2P-10HP 10HP 380 72.0-90.0-108.0 22.5-20.0-18.0 100         23,640,000
G315-65-2P-15HP 15HP 380 18.4-23.0-27.6 72.0-70.0-66.5 65         32,970,000
G315-80-2P-15HP 15HP 380 37.4-46.8-56.2 46.5-44.0-41.0 80         32,070,000
G315-100-2P-15HP 15HP 380 72.0-90.0-108.0 31.5-28.0-26.0 100         32,550,000
G320-65-2P-20HP 20HP 380 20.0-25.0-30.0 82.0-80.0-74.0 65         35,660,000
G320-80-2P-20HP 20HP 380 34.6-43.3-52.0 64.0-60.0-57.0 80         35,650,000
G320-100-2P-20HP 20HP 380 69.2-86.6-102.0 40.0-38.0-34.5 100         36,540,000
G325-80-2P-25HP 25HP 380 37.0-46.8-56.0 73.5-70.0-65.0 80         41,470,000
G325-100-2P-25HP 25HP 380 74.8-93.5-112.2 46.0-44.0-40.0 100         41,890,000
G330-80-2P-30HP 30HP 380 40.0-50.0-60.0 84.0-80.0-75.0 80         48,550,000
G330-100-2P-30HP 30HP 380 80.0-100.0-120.0 52.5-50.0-46.0 100         48,570,000
G340-80-2P-40HP 40HP 380 36.4-45.4-54.5 108.0-103.0-93.0 80         70,480,000
G340-100-2P-40HP 40HP 380 74.8-93.5-112.2 74.0-70.0-64.0 100         71,320,000
G340-150-2P-40HP 40HP 380 144.0-180.0-216.0 43.0-40.0-35.0 150         71,350,000
G350-80-2P-50HP 50HP 380 40.0-50.0-60.0 132.0-125.0-119.0 80  CALL 
G350-100-2P-50HP 50HP 380 80.0-100.0-120.0 84.0-80.0-72.0 100  CALL 
G350-150-2P-50HP 50HP 380 144.0-180.0-216.0 51.0-48.0-43.5 125  CALL 
0979 56 90 91