Máy Bơm Hóa Chất NTP

Showing all 5 results

Máy Bơm Hóa Chất NTP giá rẽ nhất tốt nhất hiện nay Phân Phối tất các dòng Bơm NTP giá rẽ tốt nhất hiện nay

– UVP, HMH, SMV, A06CU1, HVP, HVS, HVP, HTP, HJP, HSF, HSM, HCB, HCB, HCF, HCS, HCP,

BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU GANG SERIES: HCP225-1.25 265

BƠM BÁNH RĂNG VỎ GANG ĐẦU INOX SERIES: HCS225-1.37 265

BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG SERIES: HCF225-1.25 265

BƠM BÁNH RĂNG TĂNG ÁP ĐẦU GANG SERIES: HCB225-1.18 265

BƠM BÁNH RĂNG VỎ NHÔM ĐẦU INOX SERIES:  LCS225-1.37 265

BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI: HSM225-1.10 265

BƠM CHÌM HÚT BÙN: SERIES: HSF240-1.25 265

BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI CÓ PHAO:  HSM240-1.25 265 (T)

BƠM CHÌM HÚT BÙN CÓ PHAO: HSF240-1.25 265 (T)

BƠM CHÌM HÚT NƯỚC THẢI INOX: SSM250-1.37 265

BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ NHÔM ĐẦU INOX: LJA225-1.37 265

BƠM PHUN TĂNG ÁP VỎ GANG ĐẦU INOX : HJA225-1.50 265

BƠM PHUN VỎ NHÔM ĐẦU INOX : LJP225-1.37 265

BƠM PHUN VỎ GANG ĐẦU INOX HJP225-1.50 265

0979 56 90 91