Giới thiệu sản phẩm

Kaiquan chuyên các dòng bơm Công nghiệp: 

    Bơm ly tâm để cạn lưu lượng lớn: KQL, KQW

 – Lưu lượng 1.8-2000m³/h

 – Cột áp: H ≤ 127m

   Máy bơm chìm công suất lớn: WQ

 – Lưu lượng: 40 m3/h – 10 000 m3/h

 – Áp lực đẩy cao: 8m ≤  80m

0979 56 90 91