Động cơ TECO

Showing all 4 results

Bản Giá Motor Teco Chính Hãng:

Xêm thêm tại đây:

CÔNG SUẤT IE ĐIỆN ÁP
(V)
2 POLE   
  (2900 rpm)
4 POLE   
   (1450 rpm)
6 POLE      
 (960 rpm)
HP KW
0.25 0.18 IE1 380  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
0.5 0.37 IE1  LIÊN HỆ   LIÊN HỆ   LIÊN HỆ 
0.75 0.55 IE1  LIÊN HỆ          3,380,000        3,880,000
1 0.75 IE1         3,510,000         3,780,000        4,240,000
1.5 1.1 IE1         3,760,000         3,850,000        4,400,000
2 1.5 IE2         3,950,000         4,030,000        5,810,000
3 2.2 IE2         5,010,000         5,050,000        7,630,000
5.5 4 IE2 380-660         6,780,000         6,830,000     10,750,000
7,5 5,5 IE2       10,030,000       10,090,000     12,440,000
10 7,5 IE2       10,860,000       10,920,000     17,060,000
15 11 IE2       16,880,000       16,880,000     22,830,000
20 15 IE2       19,230,000       19,730,000     28,340,000
25 18,5 IE2       24,330,000       26,200,000     34,310,000
30 22 IE2       30,720,000       31,530,000     44,180,000
40 30 IE2       37,460,000       40,150,000     56,520,000
50 37 IE2       43,370,000       48,290,000     65,230,000
60 45 IE2       62,330,000       61,170,000     82,540,000
75 55 IE2       72,600,000       71,260,000     98,830,000
100 75 IE1       93,590,000       89,870,000   159,030,000
125 90 IE1     112,090,000     106,710,000   192,660,000
150 110 IE1     191,830,000     165,510,000   219,940,000
0979 56 90 91