Máy Bơm Màng GODO

CÁCH LỰA CHỌN MÁY VÀ MÀNG BƠM THEO HÓA CHẤT
Tên hóa chất Nhiệt độ *c Nồng độ Thân máy Màng GHI CHÚ
Axit axetic (CH3COOH) dưới 60 0-85% Nhựa PP Teflon axit làm giấm
60-100 85-100% Inox Teflon
 axit cromic (H2CrO4) 0-55% Nhựa PP Teflon axit làm sạch thủy tinh
Axit nitric (HNO3) 0-100% Inox Teflon axit sản xuất phân bón, thuốc nổ
Axit phosphoric (H3PO4) dưới 60 0-50% Nhựa PP Teflon axit làm phân bón, dược phẩm, thức ăn gia súc
0-100 50-100% Teflon Teflon
Kali hydroxit (KOH) dưới 60 0-100% Nhựa PP Teflon Chất làm xà phòng
60-85 0-100% Inox Teflon
Natri hypoclorit (NaOCl) 0-20% Teflon Teflon Chất làm chất tẩy rửa, xử lý nước. (chất nguy hiểm)
Magie hydroxit (Mg(OH)2) 0-100% Nhựa PP Teflon Chất làm thuốc kháng axit
Natri hydroxit (NaOH) dưới 60 0-75% Nhựa PP Teflon Chất sản xuất xà phòng, bột giặt, chất tẩy rửa, tơ nhân tạo, giấy, nhôm
60-100 Inox Teflon
Axit clohydric (HCL) dưới 60 0-34% Nhựa PP Teflon Chất tẩy rửa, vệ sinh
60-100 34-100% Teflon Teflon
Axít flohydric (HF) dưới 60 0-40% Nhựa PP Teflon Chất hòa tan thủy tinh
60-100 0-100% Teflon Teflon
Axit Sulfuric (H2SO4) dưới 50 0-75% Nhựa PP Teflon Chất dùng trong sản xuất phân bón, chất tẩy rửa, acquy, thuốc trừ sâu…
50-80 0-95% Teflon Teflon
keo gốc dầu (nghành in ) T*36- nhôm, gang PTFE,Teflon
Titan oxit, sơn ED T* 36-50 PH 5.1 – 6.0 Inox PTFE,Teflon
Dầu dieZel inox. Nhôm, gang.. PTFE,Teflon
Bơm bùn men. nhôm Cao su, PTFE
Bơm nước thải hóa chất chưa xác định Gang.Inox.Nhựa PTFE,Teflon
Mực in Nhôm. inox PTFE,Teflon
ceramic( gốm phủ) T* 36 Nhôm PTFE,Teflon
Hóa Chất LAS Ph=2 nhựa PTFE,Teflon
mủ cao su gang , nhôm cao su
hóa chất sles inox nhưa PTFE,Teflon
bơm hồ nước nhôm gang cao su
toluen cao su không chịu được nhôm gang PTFE,Teflon
nhựa sơn nước nhôm gang PTFE,Teflon
sơn nước dầu nhôm gang PTFE,Teflon
cồn nhôm inox PTFE,Teflon
dịch cao dược phẩm 90 inox teflon, inox

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0979 56 90 91