Bơm hóa chất đầu nhựa Qeehua

Showing all 5 results

máy bơm hóa chất đầu nhựa giá rẽ nhất
máy bơm hóa chất đầu nhựa giá rẽ nhất
MODEL CÔNG SUẤT (HP) ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG MAX( L/MIN) CỘT ÁP
MAX (m)
VẬT LIỆU  GIÁ BÁN
CHƯA VAT 
QHX-F-440-CCE 0.5 HP 40/40 240 12.3 GFRPP           7,150,000
QHX-F-441-CCE 1 HP 40/40 330 19 GFRPP           9,110,000
QHX-F-542-CCE 2 HP 50/40 450 24.4 GFRPP         12,570,000
QHX-F-552-CCE 2 HP 50/50 450 24.4 GFRPP         12,570,000
QHX-F-542H-CCE 2 HP 50/40 250 27.6 GFRPP         12,570,000
QHX-F-543-CCE 3 HP 50/40 510 30.6 GFRPP         13,190,000
QHX-F-553-CCE 3 HP 50/50 510 30.6 GFRPP         13,190,000
QHX-F-543H-CCE 3 HP 50/40 300 34.2 GFRPP         13,190,000
QHX-F-545-CCE 5 HP 50/40 500 35 GFRPP         18,420,000
QHX-F-555-CCE 5 HP 50/50 500 35 GFRPP         18,420,000
QHX-F-653-CCE 3HP 65/50 600 20 GFRPP         14,610,000
QHX-F-655-CCE 5HP 65/50 900 27.6 GFRPP         18,840,000
QHX-F-662-CCE 2 HP 65/65 830 13 GFRPP         15,380,000
QHX-F-663-CCE 3 HP 65/65 1000 15 GFRPP         15,960,000
QHX-F-665-CCE 5 HP 65/65 1250 20 GFRPP         20,420,000
QHX-P-440-SSV 0.5 HP 40/40 240 12.3 PVDF         12,110,000
QHX-P-441-SSV 1 HP 40/40 330 19 PVDF         14,610,000
QHX-P-542-SSV 2 HP 50/40 450 24.4 PVDF         20,650,000
QHX-P-552-SSV 2 HP 50/50 450 24.4 PVDF         20,650,000
QHX-P-542H-SSV 2 HP 50/40 250 27.6 PVDF         20,650,000
QHX-P-543-SSV 3 HP 50/40 510 30.6 PVDF         21,540,000
QHX-P-553-SSV 3 HP 50/50 510 30.6 PVDF         21,540,000
QHX-P-543H-SSV 3 HP 50/40 300 34.2 PVDF         21,540,000
QHX-P-545-SSV 5 HP 50/40 500 35 PVDF         28,190,000
QHX-P-555-SSV 5 HP 50/50 500 35 PVDF         28,190,000
QHX-P-653-SSV 3HP 65/50 600 20 PVDF         24,380,000
QHX-P-655-SSV 5HP 65/50 900 27.6 PVDF         30,880,000
QHX-P-662-SSV 2 HP 65/65 830 13 PVDF         32,190,000
QHX-P-663-SSV 3 HP 65/65 1000 15 PVDF         33,080,000
QHX-P-665-SSV 5 HP 65/65 1250 20 PVDF         40,540,000
MD-F-200S-AE 6W 14/14 11 1.5 GFRPP           1,760,000
MD-F-201S-AE 10W 16/16 16 2.4 GFRPP           1,950,000
MD-F-202S-AE 20W 18/18 27 3.1 GFRPP           2,300,000
MD-F-203S-AE 45W 20/20 32 3.8 GFRPP           3,190,000
MD-F-204S-AE 65W 20/20 45 4.6 GFRPP           3,220,000
MD-F-255S-AE 120W 25/25 60 5.6 GFRPP           4,190,000
MD-F-257S-AE 180W 25/25 65 7.2 GFRPP           4,220,000
MD-F-258S-AE 260W 25/25 100 9.5 GFRPP           4,840,000
MD-P-203S-AV 45W 20/20 32 3.8 PVDF           4,030,000
MD-P-204S-AV 65W 20/20 45 4.6 PVDF           4,110,000
MD-P-255S-AV 120W 25/25 60 5.6 PVDF           5,530,000
MD-P-257S-AV 180W 25/25 65 7.2 PVDF           5,610,000
MD-P-258S-AV 260W 25/25 100 9.5 PVDF           7,150,000
0979 56 90 91